Dieselforbruk pr. distanse - dvs. pr. nautisk mil (nm):

Ved hjelp av den angitte kalkulatoren avleses forbruk i "liter pr.time" ved angitt rpm - for angitt motor:

Kalkulatoren viser at min VP D6-435 har følgende forbruk i "liter pr.time", som jeg så omregner til forbruk i "liter pr.nm":
RPM               liter/time         Ant.knop(erfaring)       liter/nm:        %-økning i forbr. (med 1000 rpm som utgangspunkt):
   700   rpm  => 2.10 l/time          4-5   knop              0.52 l/nm
* 1000 rpm  => 4.20 l/time         6-7   knop              0.7   l/nm        0 % økn. (utgangspunkt for beregn. av økn. i forbruk)
   1500 rpm  =>10.0  l/time          8-9   knop             1.25 l/nm      78 % økn.
   2000 rpm  =>21.0 l/time
**2500 rpm =>35.0 l/time        17-18 knop              2.05 l/nm    192% økn.
   3000 rpm  =>52.0 l/time        24(25) knop             2.16 l/nm     208% økn.
   3500 rpm  =>81.0 l/time              32 knop              2.5  l/nm      257% økn.
 

Konklusjon:
**Marsjfart:
Behagelig fart med ca. 2600 rpm, som er 900 rpm mindre enn max, gir 18-19 knop


*Max økonomifart og/eller "kosefart":
Når økonomi, sol, varme, nytelse og/eller uteliv på flybridge er prioritert som viktigst, vil
7 knop - med ca. 1000 rpm, være det optimale. Forbruket er da på lave 0.7 l/nm


KALKULATOR forbruk pr.time v/angitt rpm for valgt motor