Den "etiske" tobakksindustrien:

1.
"We don't smoke the shit,
  we just sell it..."

 

2.
"We reserve the right
  to smoke....
"
 

3.
"If you are not going to
  sell to children, you're
  out of business -
  in 30 years...."

 

4.
"Støtter DU en
  uetisk industri?....."

 

5.
"Trenger du hjelp
  til å slutte?....."

 

6.
"Helt siden 60-tallet
 har de visst, men
 likevel forsøkt
 å lure deg...."